novice

 1: Viri

Povečati uporabo trajnostnih virov

Vsa surovina in embalažni materiali s prehodom na trajnostne materiale zmanjšajo obremenitev okolja, zmanjšajo nastajanje odpadkov skozi življenjski cikel blaga, zmanjšajo uporabo naravnega olja in prispevajo k uresničevanju krožne družbe.

 2: Voda

Zmanjšajte porabo vode, okrepite ravnanje z odplakami in odpadnimi vodami,

Glede na vse resnejše težave pri izčrpavanju vodnih virov in poslabšanju kakovosti vode se zavzema za zmanjšanje količine vode, ki je potrebna za proizvodnjo in obratovanje, ter za zmanjšanje obremenitve odvajanja odpadnih voda v okolje.

· Zmanjšajte vnos vode s poudarkom na učinkovitosti vode in ponovni uporabi na proizvodnih lokacijah na območjih s težavami z vodo.

· Upoštevajte lastne standarde podjetja, ki temeljijo na vladnih zakonih in predpisih ter industrijske standarde, kot je ZDHC (ničelni izpust nevarnih kemičnih snovi), in izvajajte ravnanje z odpadno vodo na vseh proizvodnih lokacijah.

 3. Kemikalije

Upravljanje in zmanjševanje kemičnih snovi

Da bi prihodnjim generacijam zagotovili bogato življenje, podjetje zmanjša vpliv in obremenitev kemikalij na okolje.

· Na podlagi industrijskih meril uspešnosti, kot je MRSL (seznam omejenih snovi v času izdelave) na podlagi ZDHC (ničelno izpuščanje nevarnih kemičnih snovi), upravljajte uporabo kemičnih snovi v vseh vidikih proizvodnega procesa od začetka do nadaljnjega zmanjšanja uporabe kemičnih snovi.

· Upoštevajte industrijske predpise, kot je standard 100 podjetja Oeko-Tex, da se odpravi uporaba omejenih snovi v izdelkih.

Razviti nove proizvodne metode za zmanjšanje emisij škodljivih kemikalij.

 Spoštujte človekove pravice in vzdržujte pravično in varno delovno okolje

Cenimo univerzalni koncept spoštovanja dostojanstva in pravic vseh ljudi in prispevamo k raznoliki in trajnostni družbi.

S priznanjem in spoštovanjem celovite človekove pravice

1

2


Čas objave: januar-09-2021